Svarte

Minnesmärken i Svartes närhet.

Disas ting, domarring i västra delen av Svarte,
invid Väg 9.
Det finns ett minnesmärke över Löjtnant Theodor
Helleborg, som omkom vid en ridolycka.
Minnessten står c:a 500 m väster om Charlottenlund, utefter skogsvägen mot Högasten.
Minnessten vid Charlottenlund. Strax norr om Rynge Gård vid Kadesjö står Karl XII och pekar österut.
Hjulkorset från Balkåkra mosse. Fornminnen i Väster.
Fornminnen i Öster.