Försvarsmuseer, minnesplatser och andra militärt intressanta platser i Skåne med omnejd.
(Blå kvadrater visar de museer som finns;
röda trianglar visar minnesstenar från krigen
svarta prickar historiska monument).