Agusastugan ligger utefter kultervägen Äsperöd - Degeberga.