Kejsarstenen i Snogeholm.

Tyske Kejsaren Wilhelm II besökte 1899 Snogeholms slott. Slottet var på den tiden
berömt för sina fina jaktmarker med rådjur, hjort och vildsvin. Kejsaren fällde under 
tre jaktdagar 28 kapitalbockar (djur med fullt utvecklad krona).

Kejsarstenen står c:a 300 m öster om Sövdevägen utefter norra strövstigen (Bäckslingan).Länk till strövområdesinformation.