Stavsten 4 km väster om Trelleborg.

Där står en manshög sten som minner om Karl XII:s landstigning 13 december 1715, 
efter att ha varit på krigståg sedan 1700.
      
Om platsen skriver Linné: "Staf-sten låg en quart ifrån Trälleborg
i wäster, neder emot hafsstranden". Linné mäter avståndet från
stenen till havskanten och fastställer det till 357 3/4 alnar (212,5
meter). Under de 250 år som gått har avståndet krympt till omkring
150 meter och fortfarande sker en kontinuerlig stranderosion.
 
Genom en insamling initierad av Trelleborgs Fosterländska Ungdomsförening,
kunde minnesstenen vid Stavstens udde restaureras och få en inhägnad
av kedjor i smide. Stenen restes till minne av kung Carl XII:s
landstigning på platsen 200 år tidigare.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_XII