Minnesstenen i Ynde.

   

Harry Nordlunds flygplan och motståndare.
   

Ett vägreservat som också är fantasieggande.
   

Flera länkar:

Minnessten i Ynde, Sölvesborg

Minnessten hedrar flygare Harry Nordlund

Flygminnesmärken