Stralsund, en stad invid Rügen i Tyskland, som var svenskt på 1700-talet.

 

Stralsunds stadsvapen.

 

  Karl XII och hans vapensköld, när han som 24-åring krigade på Rügen vintern 1715.

Kastellet där Karl XII bodde enligt tavlan nedan.

Minnestavlan över kastellets historia.